Kulisy sesji zdjęciowej,

Modelka : Katarzyna Kozar

 

https://chomaexpertspzoo-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_chomaexpertspzoo_onmicrosoft_com/EVsgQw7-OiJAkIYl400rkhAB1ve0qS9YZGwkcbF8ZQyYAw?e=vX6aoW